Mutlak Üstünlük Nedir? (Absolute Advantage)

Soru/CevapMutlak Üstünlük Nedir? (Absolute Advantage)
AvatarBitcoin Sohbeti Staff 4 sene önce sordu
1 Cevaplar
Best Answer
AvatarBitcoin Sohbeti Staff cevapladı 4 sene önce

Mutlak Üstünlük, ya da Mutlak Avantaj: Bir tarafın, başka bir tarafa göre belirli bir mal veya hizmeti üretme/sağlamada doğrudan verimlilik avantajına sahip olduğu bir ekonomi kavramı.

Mutlak üstünlük, bir bireyin, şirketin, bölgenin veya ülkenin birim zaman başına aynı miktarda girdi ile daha fazla miktarda mal veya hizmet üretebilmesi veya birim başına aynı miktarda mal veya hizmet üretebilmesidir. Aynı mal veya hizmeti üreten başka bir kuruluştan daha az miktarda girdi kullanılmasıdır. Mutlak avantajı olan bir işletme, aynı mal veya hizmeti üreten başka bir kuruluştan daha az sayıda girdi veya daha verimli bir işlem kullanarak birim başına daha düşük mutlak maliyetle bir ürün veya hizmet üretebilir.

TEMEL ÇIKARIMLAR
Mutlak üstünlük, bir üreticinin diğer üreticilere göre aynı maliyet veya aynı miktarda daha düşük maliyetle daha fazla miktarda mal veya hizmet üretebilmesidir.
Mutlak üstünlük, farklı mutlak avantajlara sahip farklı malların üreticileri arasındaki ticaretten büyük kazançlar için temel olabilir.
Uzmanlaşma, iş bölümü ve ticaret ile, farklı mutlak avantajlara sahip üreticiler, her zaman izole üretimden kazanç elde edebilirler.
Mutlak üstünlük, iş bölümü ve ticaretten kazançlar için daha da geniş fırsatlar yaratabilen karşılaştırmalı avantajla ilgilidir.

Mutlak Üstünlüğün Temel Kavramı

Mutlak Üstünlüğü Anlamak
Mutlak üstünlük kavramı Adam Smith tarafından Wealth of Nations kitabında, ülkelerin diğer ülkelerden daha verimli üretebilecekleri malları üretme ve ihraç etme konusunda uzmanlaşarak ticaretten nasıl kazanabileceklerini göstermek için geliştirilmiştir. Mutlak avantajı olan ülkeler, belirli bir mal veya hizmetin üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmaya karar verebilir ve mal veya hizmetin ürettiği fonları diğer ülkelerden mal ve hizmet satın almak için kullanabilirler.

Smith’in argümanlarına göre, her birinin mutlak bir avantaja sahip olduğu ve daha sonra ürün ticareti yaptığı ürünlerde uzmanlaşmak, her ülkenin diğer uluslara göre mutlak bir avantaja sahip oldukları en az bir ürüne sahip oldukları sürece daha iyi hale getirebilir.

Genel Mutlak Üstünlük Örneği
Her ikisi de Silah ve Pastırma olmak üzere iki ürün üreten, eşdeğer nüfus ve kaynakları olan iki varsayımsal ülke olan Atlantica ve Krasnovia’yı düşünün. Her yıl Atlantica 12 Silah veya 6 Pastırma üretebilirken, Krasnovia 6 Silah veya 12 Pastırma üretebilir. Her ülkenin hayatta kalabilmek için en az 4 Silah ve 4 pastırma’ya ihtiyacı var. Sadece kendi ihtiyaçları için kendi başına üretim yapan otarşi bir durumda, Atlantica yılın ⅓’ünü Silah yapmak ve ⅔’ünü Pastırma yapmak için, yani; zamanını, toplam 4 Silah ve 4 Pastırma yapmak için harcayabilir. Krasnovia yılın ⅓’ünü Pastırma yapmak ve ⅔’ünü silah üretmek için kullanarak, 4 Silah ve 4 pastırma üretebilir. Bu, her ülkeyi hayatta kalmanın eşiğinde bırakır. Ancak Atlantica, Silah üretiminde mutlak bir avantaja sahip değildir ve Krasnovia, Pastırma üretiminde mutlak bir avantaja sahip değildir.

Mutlak üstünlük, bireylerin, işletmelerin ve ülkelerin ticaret yapmasının neden mantıklı olduğunu da açıklar. Her birinin belirli mal ve hizmetlerin üretilmesinde avantajları olduğundan, her iki işletme de ticaretten yararlanabilir.

Her ülke mutlak üstünlüğü konusunda uzmanlaşırsa iki ülke emeklerinin görevlerini aralarında bölebilirler. Eğer 6 Pastırma için 6 Silah ticareti yaparlarsa, her ülkenin 6 silahı olacaktır. Artık her iki ülke de öncekinden daha iyi durumda olacaktır, çünkü her biri kendi başlarına üretebilecekleri her malın 4’üne sahip olmaktansa, üretim açısından avantajlı olan yönelerek ticaret yaptıklarından dolayı, 6 Silah ve 6 Pastırma’ya sahip olacaklardır.

Ticaretten bu karşılıklı kazanç, Adam Smith’in uzmanlaşmanın, iş bölümünün ve müteakip ticaretin herkesin yararlanabileceği zenginlikte genel bir artışa yol açtığı iddiasının temelini oluşturmaktadır. Smith, bunun, Ulusların Zenginliği’nin (The Wealth of Nations) temel nedeni olduğuna inanıyordu.

Mutlak Üstünlük ve Karşılaştırmalı Üstünlük
Mutlak üstünlük, karşılaştırıcı avantajla karşılaştırılabilir, bu da bir üreticinin başka bir üreticiden daha iyi bir mal veya hizmet üretmek için daha düşük bir fırsat maliyetine sahip olmasıdır. Mutlak üstünlük, uzmanlık ve ticaretten sadece her üreticinin bir miktar mal üretmede mutlak bir avantaja sahip olduğu durumlarda kesin kazançlara yol açar. Bir üreticinin mutlak avantajı yoksa, Adam Smith’in argümanı mutlaka geçerli olmaz. Bununla birlikte, üretici ve ticaret ortakları, kendi karşılaştırmalı avantajlarına göre uzmanlaşabilirlerse ticaretten kazanç elde edebilirler.